O artyście


         Mirosław Kańtoch - urodzony 13 XI 1959 roku w Cieszynie.
           Malarstwem interesował się od najmłodszych lat, a malować zaczął od 16 roku życia. Obrazy jego utrzymane są w impresjonistycznym nastroju, stara się uchwycić zmienne efekty światła. Inspiracją do prac są w większości ujęcia wodospadów, jarów i tajemnicze leśne zacisza. Swój warsztat uzupełniał i doskonalił współpracując z profesorami sztuki Uniwersytetu Śląskiego i należał do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, sekcji plastycznej. Jego obrazy znalazły się wśród najwybitniejszych plastyków Śląska Cieszyńskiego na wystawie "Ziemia Cieszyńska w twórczości plastyków regionu". Wystawa wyszła z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a prace były wystawiane w Starej Kordegardzie w Warszawie. Prace jego były wystawiane i wyróżniane wielu galeriach, a poza tym znajdują się w prywatnych zbiorach poza granicami kraju, między innymi w USA, Kanadzie, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Niemczech.
© Copyright 2007 by Adrian Rybka
EastMind Computer Group